Helaas zijn er soms situaties waarin wij een afspraak inplannen die niet doorgaat. Cliënten vergeten hun afspraken, vergeten deze af te zeggen, of zeggen deze te laat af. Dit is voor ons ontzettend vervelend omdat wij tijd inplannen voor cliënten die dan onbenut blijft. De wachtlijsten in de jeugdzorg zijn helaas al erg lang en nemen hierdoor onnodig toe. Behandelaren krijgen dan namelijk een ‘gat’ in hun agenda, tijd waarin zij ook hadden kunnen afspreken met een andere cliënt.

Als praktijk doen wij er alles aan om duidelijkheid te geven over de afspraken: u ontvangt per e-mail een afsprakenoverzicht, telkens wanneer wij een afspraak met u inplannen of wanneer een geplande afspraak gewijzigd wordt. Ook krijgt u een werkdag van te voren een afspraakherinnering per e-mail.

Wij verzoeken u ook om zelf de verantwoordelijkheid te dragen om op te komen dagen op gemaakte afspraken. Wanneer u een afspraak wilt verzetten, denk hier dan op tijd aan. Afspraken kunnen verzet of afgezegd worden door te bellen naar 0316-745529. Indien wij de telefoon niet kunnen opnemen, spreek dan een voicemailbericht in. Ook kunt u mailen naar info@calmkids.nl. Gebruik niet het persoonlijke telefoonnummer of e-mailadres van uw behandelaar om afspraken af te zeggen, want niet alle behandelaren werken elke dag.

Afspraken kunnen worden verzet of afgezegd tot uiterlijk 12.00 uur op de werkdag voorafgaand aan dag van de afspraak. Afspraken die op maandag plaatsvinden dienen dus op vrijdag vóór 12.00 uur te worden afgezegd. Op deze manier kunnen wij de voor u gereserveerde tijd nog invullen met iemand die op de wachtlijst staat, waardoor deze cliënt ook eerder geholpen is.

Afspraken waarbij u niet op komt dagen of die te laat worden afgezegd worden aan u in rekening gebracht, ongeacht de reden die u hiervoor heeft. Vergeten en te laat afgezegde afspraken moet u zelf betalen, deze worden niet vergoed door de gemeente of zorgverzekeraar. Voor afspraken die te laat zijn afgezegd wordt het gereduceerde tarief bij u in rekening gebracht. Dit is €45,- voor behandelafspraken en €95,- voor onderzoeksafspraken die minimaal 2 uur duren. Voor afspraken waarbij u niet op komt dagen wordt het volledige tarief in rekening gebracht.

Wij zijn als praktijk continu bezig met het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Goede zorg betekent ook dat cliënten zo snel mogelijk bij ons terecht kunnen. Als afspraken op tijd worden verzet of geannuleerd, blijven de wachttijden zo kort mogelijk.