Soms kan het nodig zijn om te kijken hoe uw kind zich gedraagt in zijn of haar eigen omgeving, bijvoorbeeld in de klas of thuis.


In overleg is het mogelijk om een observatie in te plannen met een van onze behandelaren. Een observatie op school kan zinvol zijn wanneer er sprake is van bijvoorbeeld faalangst of leerproblemen. In de thuissituatie kunnen observaties een toegevoegde waarde hebben wanneer kinderen bijvoorbeeld moeite hebben met eten.

Observatie