Soms kan het zinvol zijn om te kijken hoe uw kind zich gedraagt in zijn of haar eigen omgeving, bijvoorbeeld in de klas of thuis.


In overleg is het mogelijk om een observatie in te plannen met een van onze behandelaren. Een observatie op school kan bijvoorbeeld ingezet worden wanneer er vermoedens zijn van faalangst. Ook kan een schoolobservatie soms een waardevolle toevoeging zijn voor psychodiagnostisch onderzoek.

Observatie