Veilig omgaan met privacygevoelige gegevens is een belangrijk onderdeel van onze zorgverlening. Daarom maken wij gebruik van ZorgMail wanneer wij persoonlijke informatie per e-mail naar u willen versturen of van u willen ontvangen. Ook voor informatie-uitwisseling met andere zorgverleners zoals huisartsen (indien van toepassing en altijd pas na uw uitdrukkelijke toestemming) maken wij gebruik van ZorgMail.


Voorbeelden van gegevens die op een veilig manier moeten worden verstuurd:

  • Ingevulde aanmelddocumenten en vragenlijsten.
  • Rapportage van de intake.
  • Behandelplan.
  • Verslagleggingen van behandelafspraken.


Indien u geen gebruik wilt of kunt maken van ZorgMail kunt u bovenstaande documenten ook persoonlijk afgeven/ophalen bij onze praktijk.


Hoe gaat dat, ‘veilig e-mailen’?

Wanneer wij u via ZorgMail een e-mail sturen ontvangt u per e-mail notificatie van Praktijk Calm Kids (praktijkcalmkids@zorgmail.nl). Hierin vindt u een link naar de beveiligde e-mail, welke u kunt openen via een tweetrapsverificatie. Nadat u op deze link heeft geklikt ontvangt u:

  • óf een sms met een code;
  • óf een tweede e-mail met een code.


Door de code die u heeft ontvangen in te vullen krijgt u toegang tot de veilige online omgeving waarin u het bericht en eventuele bijlagen kunt openen, lezen én maximaal twee keer veilig kunt antwoorden.

Download hier de uitgebreide handleiding voor het openen van e-mails die verstuurd zijn via ZorgMail.


Bekijk instructiefilmpjes van ZorgMail

Open een e-mail met code ontvangen per SMS.

Open een e-mail met code via tweede e-mail.


Let op: U kunt op ieder veilig ZorgMail bericht dat u van ons heeft ontvangen maximaal twee keer veilig antwoorden. Het is niet veilig om vanaf een ‘niet veilig’ e-mail adres (zoals gmail, hotmail of outlook), direct te e-mailen naar een ZorgMail adres. Dus maak geen nieuw bericht aan in uw eigen e-mail omgeving, dat u vervolgens verstuurt naar ons ZorgMail adres. Wij ontvangen deze e-mail wel, maar dit is niet veilig verstuurd. Veilig e-mailen werkt alleen wanneer wij u een bericht sturen vanaf ons ZorgMail adres, en wanneer u vervolgens op antwoordt op ons bericht.