Om inzicht te krijgen in het gedrag van uw kind kunnen we een observatiemoment inplannen of verschillende soorten onderzoek uitvoeren. Bij intelligentieonderzoek wordt gericht onderzoek gedaan naar het intelligentieniveau van uw kind. Psychodiagnostisch onderzoek kan helpen om meer inzicht te krijgen in de mogelijke oorzaken van bepaald gedrag. Diagnostiek is bij ons géén voorwaarde om te kunnen starten met behandeling.

Een uitgebreid diagnostiek traject waarbij een diagnose als AD(H)D of autisme kan worden gesteld, omvat vaak een intakegesprek, twee testochtenden, een gesprek met de leerkracht van uw kind, eventueel een observatie, verslaglegging, consultatie met een GZ-psycholoog, en een adviesgesprek. Dit kost ons als behandelaren erg veel tijd. Daarom doen wij alleen uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek wanneer wij na het intakegesprek van mening zijn dat dit een toegevoegde waarde heeft voor het behandeltraject. Wij willen niet dat onze wachtlijst onnodig toeneemt en dat andere cliënten langer moeten wachten op behandeling.

Wat wij wel vaak doen aan het begin van of tijdens een behandeltraject, is een verkorte vorm van psychodiagnostisch onderzoek. Daarbij gaan we gericht kijken naar bepaalde gebieden van functioneren. Wat zijn de sterke en minder sterke kanten van uw kind? Op deze manier kunnen we zoeken naar mogelijke verklaringen voor het gedrag dat uw kind laat zien, zonder dat hier een compleet diagnostiektraject voor nodig is. De uitkomsten van het verkorte onderzoek geven inzicht in het gedrag waardoor behandeling gerichter kan worden ingezet. Op basis van dit verkorte psychodiagnostisch onderzoek kan nooit een diagnose als AD(H)D of autisme worden gegeven.

Praktijk Calm Kids is gespecialiseerd in behandeling en diagnostiek van sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen. Wij bieden geen behandeling of diagnostiek voor leerstoornissen als dyslexie of dyscalculie. Daarvoor kunt u terecht bij andere praktijken in de omgeving: Zij aan Zij of Marant.