Calm Kids is een psychologenpraktijk met persoonlijke en creatieve werkwijze. Elk kind en elk gezin is uniek. We spelen zoveel mogelijk in op ieders specifieke behoeften, karakter en interesses. Daarom zijn onze behandeltrajecten nooit standaard en ook nooit helemaal hetzelfde. Natuurlijk is de inhoud van behandeling heel belangrijk, maar de manier waarop behandeling ingezet wordt is bij ons nét zo belangrijk.

Vaak combineren wij traditionele psychotherapie met creatieve therapie, (psychomotorische) speltherapie of gametherapie. Hierdoor kunnen we op speelse wijze serieuze stappen zetten. Voor jonge kinderen is dit essentieel, maar ook voor jongeren werkt dit heel fijn. Op deze manier maken we behandeling zo leuk mogelijk en sluiten we zoveel mogelijk aan bij hun belevingswereld. Want behandeling hoeft niet altijd te voelen als therapie.


Lees meer over

Behandeling

Bij Calm Kids combineren we out-of-the-box denken met therapeutische en wetenschappelijke kennis. Onderstaand vindt u een overzicht van onze meest gebruikte behandelvormen. Klik om meer te lezen over een bepaalde vorm van behandeling.Hulp bij

Onze behandelaren hebben allemaal hun eigen expertise, waardoor u bij ons terecht kunt voor behandeling en diagnostiek voor uiteenlopende problemen.
Angst

Angst

Een van de meest voorkomende problemen bij kinderen en jongeren is angst. De helft van alle kinderen krijgt hier ooit last van. Angst kan het gevolg zijn van een vervelende ervaring, maar het kan ook zomaar zijn ontstaan. Angsten kunnen kinderen belemmeren in hun ontwikkeling en plezier, bijvoorbeeld wanneer ze niet meer buiten met vriendjes willen spelen of niet meer naar hun sporten toe durven. Gelukkig kunnen we kinderen hier goed bij helpen waardoor ze leren dat ze hun angsten kunnen overwinnen.
Trauma

Trauma

Alle kinderen en jongeren maken wel eens schokkende gebeurtenissen mee, zoals een ernstig (verkeers)ongeluk, geweld of iemand die overlijdt. Sommige kinderen lukt het niet om dit op eigen kracht te verwerken. Zij kunnen een aantal maanden of jaren later nog steeds last hebben van slaapproblemen en angstig, schrikachtig of juist agressief gedrag. Deze kinderen hebben hulp nodig om hun trauma te verwerken. Onze kinderpsycholoog is gespecialiseerd in traumabehandeling bij kinderen en jongeren.

Onzekerheid

Sommige kinderen zijn erg onzeker en hebben een negatief zelfbeeld. Ze hebben het gevoel dat ze niets goed doen en twijfelen wanneer ze een beslissing moeten nemen. Vaak worden ze angstig in sociale situaties waardoor ze deze uit te weg gaan. Onzekerheid kan ontstaan door faalervaringen, bijvoorbeeld bij kinderen die niet goed kunnen leren of zich niet goed kunnen concentreren. Ook wanneer kinderen gepest worden kan dit leiden tot onzekerheid en negatief denken over zichzelf.
Stress

Hooggevoeligheid

Hooggevoelige kinderen zijn extra gevoelig voor drukte, licht en geluiden. Zij hebben meer tijd nodig om alles te verwerken wat ze zien, horen en voelen. Ook raken ze sneller vermoeid dan andere kinderen, waardoor hun lontje soms kort is. Daardoor kunnen ze af en toe heel heftig reageren. Dit kan erg lastig voor ze zijn, want tegenwoordig krijgen kinderen zoveel meer prikkels binnen dan vroeger. Hooggevoeligheid kun je niet veranderen. Je kunt er wel beter mee leren omgaan.
ADHD

Concentratie

Sommige kinderen zijn dromers en kunnen niet opletten. Anderen kunnen niet stilzitten. En weer andere kinderen kunnen het allebei niet. Hierdoor hebben ze het vaak moeilijk op school. Niet omdat ze niet goed kunnen leren, maar doordat ze zich niet kunnen concentreren. Ze krijgen de lesstof niet goed in hun hoofd. Maar concentreren kun je leren. We kunnen kinderen helpen om hun aandacht en geduld te trainen, hun impulsen te onderdrukken, en hun hoofd vol gedachten tot rust te brengen.
Autisme

Autisme

Kinderen en jongeren met autisme kunnen moeite hebben om te begrijpen wat andere mensen bedoelen. Sociale situaties vinden ze vaak ingewikkeld en ook omgaan met verandering kan lastig zijn. Autisme uit zich bij iedereen anders. Wanneer er vermoedens zijn van autisme, kunnen we onderzoek doen of uw kind inderdaad autisme heeft en hoe we u en uw kind het best kunnen helpen. Dit kan door u als ouder handvatten te bieden hoe u het best met uw kind kunt omgaan. Uw kind kunnen we helpen met het leren begrijpen van zichzelf en de gevoelens van angst en onzekerheid die vaak voortkomen uit de sociale problemen die het ervaart.