Onderzoek naar hoogbegaafdheid houdt meer in dan alleen kijken naar de intelligentie van een kind. Naast de afname van een intelligentieonderzoek maken wij gebruik van aanvullende tests, observaties en vragenlijsten. Er zal niet alleen gekeken worden naar de cognitieve mogelijkheden van een kind, maar ook naar zijn of haar persoonskenmerken en sensorische prikkelverwerking.

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid houdt meer in dan alleen een hoge intelligentie. Deze kinderen zijn vaak niet alleen erg slim, maar ook gevoelig voor prikkels (hooggevoeligheid) en kunnen bijzonder creatief zijn.

Hoogbegaafde kinderen zijn niet alleen de kinderen die het heel goed doen op school. Door faalangst of gebrek aan uitdaging zijn er ook veel hoogbegaafde kinderen die op school onderpresteren. Juist in deze situaties kan een onderzoek heel zinvol zijn en handvatten bieden hoe het kind weer in zijn of haar kracht gezet kan worden.

Hoogbegaafdheid

Intelligentieonderzoek

Een intelligentietest is onderdeel van het onderzoek. Hiervoor werken wij met de WISC-V, een erkende test voor kinderen van 6 tot en met 16 jaar.

Lees meer informatie over het intelligentieonderzoek.

Sensorische prikkelverwerking

Wanneer er vermoedens zijn van hoogbegaafdheid zullen wij ook altijd kijken naar de sensorische prikkelverwerking van een kind. Regelmatig zijn hoogbegaafde kinderen ook erg gevoelig voor zintuiglijke prikkels (hooggevoeligheid).

Lees meer informatie over onderzoek naar sensorische prikkelverwerking.

Kosten en vergoedingen

De kosten van een onderzoek naar hoogbegaafdheid kunnen alleen vergoed worden door de gemeente indien hier u een verwijzing voor heeft, of wanneer dit voor behandeling noodzakelijk is. Voor particuliere opdrachten worden de kosten voor het intelligentientieonderzoek gerekend, plus het standaard uurtarief voor het aanvullende onderzoek naar persoonskenmerken en prikkelverwerking.