Vanaf 1 januari 2015 wordt de jeugdzorg geregeld vanuit de Jeugdwet en ligt de uitvoering hiervan bij de gemeente. Dit betekent dat de kosten voor psychologische en orthopedagogische jeugdzorg door de gemeente worden vergoed indien u een verwijzing heeft en wij een contract hebben met de gemeente waar u woont.

Het kan zijn dat u om een bepaalde reden geen aanspraak kunt of wilt maken op een vergoeding van de gemeente. Dit kan zijn omdat er geen verwijzing wordt uitgeschreven, wij geen contract hebben met uw gemeente of wanneer u niet wilt dat uw gegevens gedeeld worden met de gemeente. U kunt dan kiezen voor een particulier traject waarbij u zelf zorg draagt voor de kosten.

Particuliere zorg vindt plaats zonder tussenkomst van andere partijen. Er is dus geen verwijzing nodig van de huisarts of het wijkteam van uw gemeente en doordat er minder formaliteiten zijn kan vaak sneller gestart worden. Ook hoeven er geen gegevens gedeeld te worden met andere partijen. Er is geen verschil in kwaliteit van zorgverlening tussen vergoede en niet-vergoede zorgtrajecten. Wij bieden al onze cliënten de best mogelijke zorgverlening, onafhankelijk van de manier waarop zorgtrajecten betaald worden.


Tarieven

  • Het standaardtarief per afspraak (45 min): € 95,-.
  • Volledige intelligentieonderzoek (intake/kennismakingsgesprek, testafname, rapportage en adviesgesprek) € 895,-.
  • IQ test voor niveaubepaling (testafname en rapportage) € 595,-.
  • Psychodiagnostisch onderzoek: op basis van het standaardtarief voor de benodigde tijd.


Bovenstaande tarieven zijn vrijgesteld van BTW en inclusief voorbereiding, verslaglegging en eventuele telefonische contactmomenten. Voor een uitgebreid telefonisch consult worden de kosten vooraf overeengekomen.

Afspraken kunnen tot 48 uur van te voren (doordeweeks tijdens kantoortijd) kosteloos worden geannuleerd. Indien afspraken door u worden vergeten, wordt het volledige tarief in rekening gebracht. Voor afspraken die te laat zijn afgezegd wordt een gereduceerd tarief van €45,- per afspraak in rekening gebracht. Vergeten of te laat afgezegde afspraken moet u zelf betalen, deze wordt niet vergoed door de gemeente of zorgverzekeraar.


Vergoeding via aanvullende zorgverzekering

Calm Kids is aangesloten bij een erkende beroepsvereniging voor complementaire zorg, waardoor bij een groot aantal zorgverzekeraars gedeeltelijke vergoeding mogelijk is voor particuliere zorgtrajecten vanuit de aanvullende zorgverzekering. Hierbij wordt geen aanspraak gemaakt op het eigen risico.


Vergoeding via niet-gecontracteerde gemeente

Calm Kids heeft zorgcontracten met de gemeenten die aangesloten zijn bij de Inkoop Sociaal Domein Regio Centraal Gelderland. Woont u ergens anders? Sommige gemeenten bieden een gedeeltelijke vergoeding voor jeugdzorg bij een niet-gecontracteerde zorgverlener. Informeer hiervoor bij uw gemeente.


Opvoeren van zorgkosten bij jaarlijkse belastingaangifte

Wanneer de ziektekostenverzekering geen vergoeding geeft kunt u zorgkosten opgeven bij de jaarlijkse belastingaangifte (zie website belastingdienst).