Vanaf 1 januari 2015 wordt de jeugdzorg geregeld vanuit de Jeugdwet en ligt de uitvoering hiervan bij de gemeente. Dit betekent dat de kosten voor psychologische en orthopedagogische jeugdzorg door de gemeente worden vergoed indien u een verwijzing heeft en wij een contract hebben met de gemeente waar u woont.

Het kan zijn dat u om een bepaalde reden geen aanspraak kunt of wilt maken op een vergoeding van de gemeente. Dit kan zijn omdat er geen verwijzing wordt uitgeschreven, wij geen contract hebben met uw gemeente of wanneer u niet wilt dat uw gegevens gedeeld worden met de gemeente. Een particulier traject is dan een goed alternatief.

Particuliere zorg vindt plaats zonder tussenkomst van andere partijen. Er is dus geen verwijzing nodig van de huisarts of het wijkteam van uw gemeente. Doordat er minder formaliteiten zijn kan direct gestart worden en is er wat meer vrijheid om het behandeltraject vorm te geven. Ook hoeven er geen gegevens gedeeld te worden met andere partijen. Er is geen verschil in kwaliteit van zorgverlening tussen vergoede en niet-vergoede zorgtrajecten.


Tarieven 2021

  • Het standaardtarief per afspraak (45 min): € 95,-.
  • Intelligentieonderzoek (intake, testafname, rapportage, advies) € 895,-.*
  • Psychodiagnostisch onderzoek: op basis van uurtarief.


Bovenstaande tarieven zijn vrijgesteld van BTW en inclusief voorbereiding, verslaglegging en eventuele telefonische contactmomenten. Voor een uitgebreid telefonisch consult worden de kosten vooraf overeengekomen.

Afspraken kunnen tot 48 uur van te voren (doordeweeks tijdens kantoortijd) kosteloos worden geannuleerd. Indien afspraken door u worden vergeten, wordt het volledige tarief in rekening gebracht. Voor afspraken die te laat zijn afgezegd wordt een gereduceerd tarief van €45,- per afspraak in rekening gebracht. Vergeten of te laat afgezegde afspraken moet u zelf betalen, deze wordt niet vergoed door de gemeente of zorgverzekeraar.


* Ons tarief voor intelligentieonderzoek is gebaseerd op onze persoonlijke en toegankelijke manier van werken. Voorafgaand aan het testmoment is er altijd een kennismaking waarbij het kind komt kijken hoe de praktijkruimte eruit ziet en wie de test met hem of haar zal gaan afnemen. Een eerste afspraak is altijd spannend en wij willen voorkomen dat spanning invloed heeft op de testuitslagen. Daarnaast nemen wij onze testen altijd af in een rustig tempo en met voldoende pauzes. We willen namelijk de daadwerkelijke capaciteit van een kind meten en niet de mate waarin de aandacht en concentratie vastgehouden kan worden. Hierdoor investeren wij meer tijd in het intelligentieonderzoek, maar dat kan voor sommige kinderen nét het verschil maken om te laten zien wat zij werkelijk in huis hebben. Indien u toch alleen een IQ test wilt laten afnemen voor een korte niveaubepaling kunt u contact met ons opnemen voor een prijsopgave.


Vergoeding via aanvullende zorgverzekering

Calm Kids is aangesloten bij een erkende beroepsvereniging voor complementaire zorg, waardoor bij een groot aantal zorgverzekeraars gedeeltelijke vergoeding mogelijk is voor particuliere zorgtrajecten vanuit de aanvullende zorgverzekering. Hierbij wordt geen aanspraak gemaakt op het eigen risico.


Vergoeding via niet-gecontracteerde gemeente

Calm Kids heeft zorgcontracten met de gemeenten die aangesloten zijn bij de Inkoop Sociaal Domein Regio Centraal Gelderland. Woont u ergens anders? Sommige gemeenten bieden een gedeeltelijke vergoeding voor jeugdzorg bij een niet-gecontracteerde zorgverlener. Informeer hiervoor bij uw gemeente.


Opvoeren van zorgkosten bij jaarlijkse belastingaangifte

Wanneer de ziektekostenverzekering geen vergoeding geeft kunt u zorgkosten opgeven bij de jaarlijkse belastingaangifte (zie website belastingdienst). Hierbij kan mogelijk zijn om 30 tot 50% van de kosten vergoed te krijgen.