Psychodiagnostisch onderzoek kan helpen om meer inzicht te krijgen in de mogelijke oorzaken van bepaald gedrag. Diagnostiek is bij Calm Kids géén voorwaarde voor behandeling. Vaak is een uitgebreid onderzoek ook helemaal niet nodig en kunnen we direct starten met behandeling. Wanneer er sprake is van bijvoorbeeld angst of trauma, dan hebben kinderen en ouders vaak veel meer behoefte aan behandeling van de klachten en praktische adviezen over hoe ze ergens mee om kunnen gaan, dan dat ze geholpen zijn bij het krijgen van een diagnose.


Toch kan het soms zijn dat bepaald gedrag niet of onvoldoende verandert door behandeling. Het kan dan fijn zijn om als ouder of verzorger te weten waar het gedrag vandaan komt. Zit er meer achter dit gedrag? Is het een kwestie van niet willen of niet kúnnen veranderen? Stellen we te hoge verwachtingen aan ons kind waardoor hij of zij overvraagd wordt?

De antwoorden op deze vragen kunnen rust geven én helpen om het behandeltraject nog beter toe te spitsen op de behoeften van kind en ouders. De uitkomsten van een psychodiagnostisch onderzoek zijn bij ons dan ook nooit een eindpunt, maar juist het startpunt om verder richting te geven aan het behandeltraject (eventueel bij een andere zorgaanbieder).

Psychodiagnostisch onderzoek

Voorwaarden voor psychodiagnostisch onderzoek

Een uitgebreid diagnostiek traject waarbij een classificatie als AD(H)D of autisme kan worden gesteld, kost ons als behandelaren ontzettend veel tijd. Daarom doen wij alleen uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek wanneer wij na het intakegesprek van mening zijn dat dit een toegevoegde waarde heeft voor het behandeltraject. Wij willen niet dat onze wachtlijst onnodig toeneemt en dat andere cliënten langer moeten wachten op behandeling.

Samenwerking

Voor het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek waarbij een DSM classificatie wordt gegeven werken wij samen met Sacha Groot (GZ-psycholoog BIG, K&J psycholoog NIP, systeemtherapeut NVRG), praktijkeigenaar van Grootsepraktijken.