Psychodiagnostisch onderzoek kan helpen om meer inzicht te krijgen in de mogelijke oorzaken van bepaald gedrag. Diagnostiek is bij Calm Kids géén voorwaarde voor behandeling. Vaak is een uitgebreid onderzoek ook helemaal niet nodig en kunnen we direct starten met behandeling. Wanneer er sprake is van bijvoorbeeld angst of trauma, dan hebben kinderen en ouders vaak veel meer behoefte aan behandeling van de klachten en praktische adviezen over hoe ze ergens mee om kunnen gaan, dan dat ze geholpen zijn bij het krijgen van een diagnose.


Toch kan het soms zijn dat bepaald gedrag niet of onvoldoende verandert door behandeling. Het kan dan fijn zijn om als ouder of verzorger te weten waar het gedrag vandaan komt. Zit er meer achter dit gedrag? Is het een kwestie van niet willen of niet kúnnen veranderen? Stellen we te hoge verwachtingen aan ons kind waardoor hij of zij overvraagd wordt? De antwoorden op deze vragen kunnen rust geven én helpen om het behandeltraject nog beter toe te spitsen op de behoeften van kind en ouders. De uitkomsten van een psychodiagnostisch onderzoek zijn bij ons dan ook nooit een eindpunt, maar juist het startpunt om verder richting te geven aan het behandeltraject.

Psychodiagnostisch onderzoek

Voorwaarden voor psychodiagnostisch onderzoek

Een uitgebreid diagnostiek traject waarbij een diagnose als AD(H)D of autisme kan worden gesteld, omvat vaak een intakegesprek, twee testochtenden, een gesprek met de leerkracht van uw kind, eventueel een observatie, verslaglegging, consultatie met een GZ-psycholoog, en een adviesgesprek. Dit kost ons als behandelaren erg veel tijd. Daarom doen wij alleen uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek wanneer wij na het intakegesprek van mening zijn dat dit een toegevoegde waarde heeft voor het behandeltraject. Wij willen niet dat onze wachtlijst onnodig toeneemt en dat andere cliënten langer moeten wachten op behandeling.

Wat wij wel vaak doen aan het begin van of tijdens een behandeltraject, is een verkorte vorm van psychodiagnostisch onderzoek. Daarbij gaan we gericht kijken naar bepaalde gebieden van functioneren. Wat zijn de sterke en minder sterke kanten van uw kind? Op deze manier kunnen we zoeken naar mogelijke verklaringen voor het gedrag dat uw kind laat zien, zonder dat hier een compleet diagnostiektraject voor nodig is. De uitkomsten van het verkorte onderzoek geven inzicht in het gedrag waardoor behandeling gerichter kan worden ingezet. Op basis van dit verkorte psychodiagnostisch onderzoek kan nooit een diagnose als AD(H)D of autisme worden gegeven.


Kosten en vergoedingen

De kosten van psychodiagnostisch onderzoek kunnen vergoed worden door de gemeente indien hier u een verwijzing voor heeft, of wanneer u een verwijzing heeft voor behandeling waarbij een psychodiagnostisch onderzoek nodig is. Voor particuliere opdrachten worden de kosten berekend op basis van ons uurtarief. Een intelligentieonderzoek is vaak onderdeel van een psychodiagnostisch onderzoek.