Psychomotorische kindertherapie is een vorm van behandeling waarbij spelen en bewegen centraal staat. Op speelse wijze doen kinderen nieuwe ervaringen op en leren zij nieuwe manieren om met bepaalde situaties of gebeurtenissen om te gaan. Ieder kind is uniek. De oefeningen tijdens de psychomotorische kindertherapie zullen altijd afgestemd worden op de voorkeuren en belevingswereld van het kind.


Psychomotische kindertherapie: versterken van veerkracht

Een centraal onderdeel van psychomotorische kindertherapie is het versterken van de veerkracht. Kinderen leren beter omgaan met met hun emoties bij stressvolle of vervelende situaties. Ze leren hoe ze problemen kunnen oplossen en hoe ze moeten omgaan met teleurstellingen. De behandelaar helpt het kind om emoties te leren herkennen en hier op een goede manier mee om te gaan. Daarnaast leren kinderen over sociale vaardigheden. Wat begrijpen ze van hun eigen gedrag en van het gedrag van anderen?

Binnen de veiligheid van de therapeutische relatie en het spelend bewegen ontstaan nieuwe processen. Kinderen leren hoe zij hun oude patronen kunnen vervangen door nieuw aangeleerde acties en reacties. Tijdens de behandelafspraken oefenen kinderen hiermee. Zo bouwen zij zelfvertrouwen op en kunnen zij uiteindelijk op eigen kracht verder.

Psychomotorische speltherapie
Psychomotorische speltherapie

Spel, beweging en creativiteit

Tijdens psychomotische kindertherapie ligt de nadruk op het doen en ervaren. Naast spel, beweging en lichaamsgerichte oefeningen kan er ook gebruik worden gemaakt van muziek. Veel kinderen vinden het fijn om te werken met ritme in vorm, klank of beweging. Soms lukt het kinderen niet om iets in woorden uit te drukken, maar kunnen zij dit wel in ritme. Daarnaast gebruiken we ook andere creatieve middelen als tekenen of kleien. Het kan allemaal, want ieder kind werkt op zijn of haar eigen manier.