Praktijk Calm Kids handelt volgens de Beroepscode voor psychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Beroepscode van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), de Beroepscode voor de Vaktherapeutische Beroepen en de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. Als zorgaanbieder staat het welzijn van onze cliënten op de eerste plaats. We doen dan ook onze uiterste best om kwalitatief hoogwaardige zorg te verlenen.

Toch kan het onverhoopt gebeuren dat u niet tevreden bent over de zorg die u krijgt. Waar mensen met elkaar werken kunnen fouten worden gemaakt en misverstanden ontstaan. In dat geval willen we u vragen om dit in een vroeg stadium met ons te bespreken. Dat is de snelste en meestal ook de meest effectieve manier om samen tot een oplossing komen. Eventuele misverstanden kunnen dan ook snel uitgepraat en opgelost worden. U kunt telefonisch contact opnemen met de praktijk via telefoonnummer 06-39748506 of mailen naar praktijkeigenaar Dr. A. T. Schuurmans angelaschuurmans@calmkids.nl of naar info@calmkids.nl om een afspraak in te plannen. Wij nemen onze plichten naar cliënten toe zeer serieus, dus ook in geval van vragen, opmerkingen en klachten. Indien u een klacht heeft streven wij ernaar om dit zo snel mogelijk met u op te lossen. Zo mogelijk per direct en anders na intern onderzoek of overleg binnen twee werkdagen.

Wanneer het onverhoopt niet lukt om er samen uit te komen kunt u een onafhankelijke, externe vertrouwenspersoon inschakelen. Daarvoor zijn wij aangesloten bij het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg. U als cliënt kunt bij het Klachtenportaal op laagdrempelige wijze terecht indien u een klacht heeft. Tevens zijn al onze behandelaren geregistreerd bij het SKJ en vallen daarmee onder het tuchtrecht. Naast de klachtenregeling van het Klachtenportaal Zorg kunt u ook een klacht indienen bij het College van Toezicht van SKJ.


Klachtenjaarverslagen

Praktijk Calm Kids zal conform voorschriften ieder kalenderjaar een openbaar klachtenjaarverslag opstellen waarin alle klachten zijn geregistreerd. Deze klachtenjaarverslagen zijn openbaar en volledig terug te vinden op www.calmkids.n/klachtenprocedure.Klachtenjaarverslag 2023: In 2023 zijn er geen klachten ingediend.

Klachtenjaarverslag 2022: In 2022 zijn er geen klachten ingediend.

Klachtenjaarverslag 2021: In 2021 zijn er geen klachten ingediend.

Klachtenjaarverslag 2020: In 2020 zijn er geen klachten ingediend.

Klachtenjaarverslag 2019 In 2019 zijn er geen klachten ingediend.