Praktijk Calm Kids handelt volgens de Beroepscode voor psychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Beroepscode van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), de Beroepscode voor de Vaktherapeutische Beroepen en de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. Als zorgaanbieder staat het welzijn van onze cliënten op de eerste plaats. We doen dan ook onze uiterste best om kwalitatief hoogwaardige zorg te verlenen.

Toch kan het onverhoopt gebeuren dat u niet tevreden bent over de zorg die u krijgt. Waar mensen met elkaar werken kunnen fouten worden gemaakt en misverstanden ontstaan. In dat geval willen we u vragen om dit in een vroeg stadium met ons te bespreken. Dat is de snelste en meestal ook de meest effectieve manier om samen tot een oplossing komen. Eventuele misverstanden kunnen dan ook snel uitgepraat en opgelost worden. U kunt telefonisch contact opnemen met de praktijk via telefoonnummer 06-39748506 of mailen naar praktijkeigenaar Drs. A. T. Schuurmans angelaschuurmans@calmkids.nl of naar info@calmkids.nl om een afspraak in te plannen. Wij nemen onze plichten naar cliënten toe zeer serieus, dus ook in geval van vragen, opmerkingen en klachten. Indien u een klacht heeft streven wij ernaar om dit zo snel mogelijk met u op te lossen. Zo mogelijk per direct en anders na intern onderzoek of overleg binnen twee werkdagen.

Wanneer het onverhoopt niet lukt om er samen uit te komen is de afhandeling van klachten geregeld via de Wet Kwaliteit, Kachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Deze wet verplicht ons als praktijk om ons bij een geschillencommissie aan te sluiten zodat u als cliënt op laagdrempelige wijze terecht kunt indien u een klacht heeft.

Drs. Angela Schuurmans is als praktijkeigenaar van Praktijk Calm Kids aangesloten bij de onafhankelijke geschillencommissie van de CAM Coöperatie. De CAM Coöperatie heeft een klachtenregeling en onafhankelijke Geschillencommissie waar u terecht kunt. Alle behandelaren zijn geregistreerd bij het SKJ en vallen daarmee onder het tuchtrecht. Naast de klachtenregeling van de CAM Coöperatie kunt u ook een klacht indienen bij het College van Toezicht van SKJ.

Klachtenjaarverslagen

Praktijk Calm Kids zal conform voorschriften ieder kalenderjaar een openbaar klachtenjaarverslag opstellen waarin alle klachten zijn geregistreerd. Deze klachtenjaarverslagen zijn openbaar en volledig terug te vinden op www.calmkids.n/klachtenprocedure.


Klachtenjaarverslag 2020: In 2020 heeft Praktijk Calm Kids geen klachten ontvangen van kinderen, ouder(s)/verzorger(s), voogden of andere wettelijke gezagsdragers. De externe Geschillencommissie waar behandelaar Drs. A. T. Schuurmans bij is aangesloten heeft in 2019 ook geen klachten ontvangen.

Klachtenjaarverslag 2019: In 2019 heeft Praktijk Calm Kids geen klachten ontvangen van kinderen, ouder(s)/verzorger(s), voogden of andere wettelijke gezagsdragers. De externe Geschillencommissie waar behandelaar Drs. A. T. Schuurmans bij is aangesloten heeft in 2019 ook geen klachten ontvangen.