Vergoedingen jeugdzorg

Vanaf 1 januari 2015 wordt de jeugdzorg geregeld vanuit de Jeugdwet en ligt de uitvoering hiervan bij de gemeente. Dit betekent dat kosten voor jeugdzorg door de gemeente kunnen worden vergoed indien u een verwijzing heeft en wij een contract hebben met de gemeente waar u woont. De gemeente beslist uiteindelijk of u voor vergoeding van zorgkosten in aanmerking komt.


Verwijzing

Om in aanmerking te komen voor jeugdzorg die vergoed wordt door de gemeente heeft u een verwijzing nodig van het jeugd/wijkteam van uw gemeente, de huisarts, een kinder/jeugdarts of ander medisch specialist.


Gecontracteerde gemeenten

Praktijk Calm Kids heeft contracten voor behandeling A en B met de volgende gemeenten:

  • Arnhem
  • Doesburg
  • Duiven
  • Lingewaard
  • Overbetuwe
  • Renkum
  • Wageningen
  • Westervoort
  • Zevenaar

Indien u in een andere gemeente woont of wanneer u geen gebruik wilt maken van de mogelijkheid tot vergoeding, is het mogelijk om te kiezen voor een particulier zorgtraject.


Annuleren van afspraken

Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd. Indien afspraken door u worden vergeten, wordt het volledige tarief in rekening gebracht. Voor afspraken die te laat zijn afgezegd wordt een gereduceerd tarief van €45,- per afspraak in rekening gebracht. Vergeten of te laat afgezegde afspraken moet u zelf betalen, deze wordt niet vergoed door de gemeente of zorgverzekeraar.