Vergoedingen jeugdzorg

Vanaf 1 januari 2015 wordt de jeugdzorg geregeld vanuit de Jeugdwet en ligt de uitvoering hiervan bij de gemeente. Dit betekent dat kosten voor jeugdzorg door de gemeente kunnen worden vergoed indien u een verwijzing heeft en wij een contract hebben met de gemeente waar u woont. De gemeente beslist uiteindelijk of u voor vergoeding van zorgkosten in aanmerking komt.


Verwijzing

Om in aanmerking te komen voor jeugdzorg die vergoed wordt door de gemeente heeft u een verwijzing nodig van het jeugd/wijkteam van uw gemeente, de huisarts, een kinder/jeugdarts of ander medisch specialist.


Gecontracteerde gemeenten

Praktijk Calm Kids heeft contracten voor behandeling A1 en B met de volgende gemeenten:

  • Arnhem
  • Doesburg
  • Duiven
  • Lingewaard
  • Overbetuwe
  • Renkum
  • Wageningen
  • Westervoort
  • Zevenaar

Indien u in een andere gemeente woont of wanneer u geen gebruik wilt maken van de mogelijkheid tot vergoeding, is het mogelijk om te kiezen voor een particulier zorgtraject.


Eigen bijdrage Braingame Brian

Ook wanneer u in aanmerking komt voor vergoeding van behandeling door de gemeente, geldt er voor Braingame Brian een eigen bijdrage van € 100,-. Braingame Brian is ontwikkeld door de Stichting Gaming & Training. Voor het inzetten van de training vraagt deze stichting per kind een bedrag van € 100,- voor ontwikkeling en onderzoek. Dit bedrag wordt niet betaald aan Calm Kids, maar aan de Stichting Gaming & Training, waardoor dit niet vergoed wordt door de gemeente. U dient deze € 100,- als eigen bijdrage te voldoen voorafgaand aan de start van de training. De begeleiding en behandeling vanuit Calm Kids kunnen wel vergoed worden door de gemeente.


Annuleren van afspraken

Afspraken kunnen tot 48 uur van te voren (doordeweeks tijdens kantoortijd) kosteloos worden geannuleerd. Indien afspraken door u worden vergeten, wordt het volledige tarief in rekening gebracht. Voor afspraken die te laat zijn afgezegd wordt een gereduceerd tarief van €45,- per afspraak in rekening gebracht. Vergeten of te laat afgezegde afspraken moet u zelf betalen, deze wordt niet vergoed door de gemeente of zorgverzekeraar.