Vergoedingen jeugdzorg

Vanaf 1 januari 2015 wordt de jeugdzorg geregeld vanuit de Jeugdwet en ligt de uitvoering hiervan bij de gemeente. Dit betekent dat kosten voor jeugdzorg door de gemeente kunnen worden vergoed indien u een verwijzing heeft en wij een contract hebben met de gemeente waar u woont. De gemeente beslist uiteindelijk of u voor vergoeding van zorgkosten in aanmerking komt.


Verwijzing

Om in aanmerking te komen voor jeugdzorg die vergoed wordt door de gemeente heeft u een verwijzing nodig van het jeugd/wijkteam van uw gemeente, de huisarts, een kinder/jeugdarts of ander medisch specialist.


Gecontracteerde gemeenten

Praktijk Calm Kids heeft contracten voor behandeling A1 en B met de volgende gemeenten:

  • Arnhem
  • Doesburg
  • Duiven
  • Lingewaard
  • Overbetuwe
  • Renkum
  • Wageningen
  • Westervoort
  • Zevenaar