Kinderen raken tegenwoordig op steeds jongere leeftijd vertrouwd met computers en internet. Waarom daar dan geen gebruik van maken in behandeling? E-health programma’s van kinderen en jongeren bestaan uit psychoeducatie, filmpjes en oefeningen. Deze online programma’s en oefeningen worden gebruikt ter ondersteuning van de normale behandelafspraken.

E-health voor kinderen

Er zijn verschillende online oefeningen voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Bijvoorbeeld de ‘Angstladder’ die gericht is op het verduidelijken van angstige situaties. Of de ‘Emotiethermometer’ die bedoeld is om kinderen hun emoties beter te leren herkennen en begrijpen. Alle oefeningen voor kinderen worden begeleid door de twee mascottes: Vic de Vos en Kitty de Kat.

Kinderen krijgen instructies van de mascottes en voeren daarna hun oefening uit. Soms hoort daar een experiment bij: uitproberen of iets wel of niet lukt. Tijdens de behandelafspraken gaan we bespreken hoe de oefeningen gingen.

E-health voor jongeren

Voor jongeren is er een gevarieerd aanbod aan e-health mogelijkheden. Er zijn verschillende online behandelprogramma’s die gecombineerd kunnen worden met face-to-face afspraken. Sommige programma’s zijn vrij algemeen, bijvoorbeeld het mindfulness programma en het acceptatie en commitment therapie (ACT) programma. Maar er zijn ook programma’s die zich specifiek richten op bepaalde problemen zoals angst, depressieve gevoelens, paniekaanvallen of slaapproblemen.

Voor onze E-health programma’s maken wij gebruik van het platform van Embloom.