Kind en Jeugd

Calm Kids is gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en jongeren. Indien u een verwijzing heeft en woont in een gemeente waarmee wij een zorgcontract hebben kunt u in aanmerking komen voor jeugdzorg die vergoed wordt door de gemeente.


Verschillende mogelijkheden voor behandelafspraken
  • Behandelafspraken één-op-één met uw kind.
  • Oudergesprekken met alleen u als ouder(s).
  • Behandelafspraken met u en uw kind samen (gezinstherapie).

Vaak worden deze verschillende typen afspraken gecombineerd.


Volwassenen

In sommige gevallen bieden wij ook (trauma)behandeling voor volwassenen. Dit gaat dan om vaak EMDR-therapie in combinatie met ontspanningsoefeningen. Calm Kids heeft geen contracten met zorgverzekeraars voor volwassenen GGZ waardoor behandeling niet vergoed wordt vanuit de basisverzekering, maar de aanvullende verzekering. Het voordeel hiervan is dat er geen aanspraak gemaakt wordt op het eigen risico. Behandeling gaat dan via een particulier zorgtraject.Calm Kids is een kleinschalige praktijk en daardoor niet 24/7 bereikbaar. Door deze beperkte bereikbaarheid kunt u niet bij de praktijk terecht voor crisisgevoelige problematiek waarbij bijvoorbeeld sprake is van suïcidale neigingen, middelengebruik, of extreme agressie. U zult dan worden doorverwezen naar een praktijk of instelling die wel mogelijkheden heeft voor crisisbereikbaarheid.