Jeugdzorg

Calm Kids biedt behandeling, diagnostiek en onderzoek voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Dit kan in de vorm van individuele behandeling, oudergesprekken, afspraken met ouder(s) en kind samen, of zelfs afspraken met het hele gezin. Bij kinderen onder de 12 jaar combineren we individuele behandeling altijd met ondersteuning aan ouders/verzorgers door middel van oudergesprekken of gesprekken met het hele gezin. De intensiteit van de ouder- of gezinsbegeleiding is afhankelijk van de hulpvraag en hoeveel behoefte u aan deze begeleiding heeft. Dit kan variëren van enkele gesprekken gedurende het behandeltraject tot wekelijkse ouder- of gezinsgesprekken.

Vergoeding voor jeugdzorg
Indien u een verwijzing heeft en woont in een gemeente waarmee wij een zorgcontract hebben kunt u in aanmerking komen voor jeugdzorg die vergoed wordt door de gemeente.


Volwassenen

Calm Kids richt zich, zoals de naam al zegt, op kinderen. Toch krijgen we ook af en toe een aanmelding van een volwassene. Ook volwassenen kunnen bij ons terecht voor individuele (trauma)behandeling. Dit gaat dan vaak om EMDR-therapie in combinatie met ontspanningsoefeningen.

Vergoeding voor volwassenen GGZ
Calm Kids heeft geen contracten met zorgverzekeraars voor volwassenen GGZ waardoor behandeling niet vergoed wordt vanuit de basisverzekering. In plaats daarvan krijgt u, afhankelijk van hoe u verzekerd bent, een gedeeltelijke vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. Het voordeel hiervan is dat er geen aanspraak gemaakt wordt op het eigen risico. Behandeling gaat dan via een particulier zorgtraject. Afhankelijk van uw situatie kunnen de kosten vergelijkbaar zijn met vergoeding vanuit de basisverzekering, maar ook duurder of goedkoper uitvallen. Neem voor meer informatie contact op.Calm Kids is een kleinschalige praktijk en daardoor niet 24/7 bereikbaar. Door deze beperkte bereikbaarheid kunt u niet bij de praktijk terecht voor crisisgevoelige problematiek waarbij bijvoorbeeld sprake is van suïcidale neigingen, middelengebruik, of extreme agressie. U zult dan worden doorverwezen naar een praktijk of instelling die wel mogelijkheden heeft voor crisisbereikbaarheid.