Kind en Jeugd

Calm Kids is gespecialiseerd in de behandeling van angst, stress en trauma bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Indien u een verwijzing heeft en woont in een gemeente waarmee wij een zorgcontract hebben kunt u in aanmerking komen voor jeugdzorg die vergoed wordt door de gemeente.

Behandeling bij Calm Kids is in principe altijd één-op-één met uw kind. Wij bieden geen gezins- of systeemtherapie. Voor hulp bij opvoedproblemen zullen wij u doorverwijzen naar een orthopedagoog of systeemtherapeut. Ook wanneer de kern van de problematiek met name ligt in de interacties van uw kind met leeftijdsgenoten, zullen wij u doorverwijzen. Een groepstraining zou dan wellicht veel meer effect kunnen hebben dan individuele therapie.


Volwassenen

In sommige gevallen bieden wij ook (trauma)behandeling voor volwassenen. Let op: wij hebben géén contracten met zorgverzekeraars voor volwassenen GGZ waardoor behandeling niet vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Behandeling gaat dan via een particulier zorgtraject en wordt in veel gevallen gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Hierbij wordt geen aanspraak gemaakt op het eigen risico.

Calm Kids is een kleinschalige praktijk en daardoor niet 24/7 bereikbaar. Door deze beperkte bereikbaarheid kunt u niet bij de praktijk terecht voor crisisgevoelige problematiek waarbij bijvoorbeeld sprake is van suïcidale neigingen, middelengebruik, of extreme agressie. U zult dan worden doorverwezen naar een praktijk of instelling die wel mogelijkheden heeft voor crisisbereikbaarheid.