Soms kan het zinvol zijn om gericht onderzoek te doen naar het intelligentieniveau van uw kind. Bijvoorbeeld wanneer uw kind niet goed presteert en er vermoedens zijn van onderpresteren, of wanneer het gedragsproblemen laat zien op school, maar het is niet duidelijk waar dit vandaan komt. Kinderen die moeite hebben met leren worden vaak overvraagd op school, maar ook hoogbegaafde kinderen lukt het vaak niet om goed mee te doen met de lessen die op het reguliere niveau worden aangeboden. In beide gevallen leidt dit tot frustratie en kan het zijn dat gedragsproblemen voortkomen uit het intelligentieniveau van uw kind.



Voor kinderen vanaf 6 jaar: WISC-V-NL

Om de intelligentie te meten werken wij met de Wechsler Inteligence Scale for Children (WISC-V-NL). Dit is een erkende IQ test voor kinderen van 6 tot en met 17 jaar. De WISC is een van de meeste gebruikte en betrouwbare intelligentietesten en geeft een uitgebreid beeld van de cognitieve capaciteiten en leermogelijkheden van uw kind.

Wij maken gebruik van de WISC-V. Deze laatste versie van de WISC sluit perfect aan bij alle veranderingen in de laatste decennia. Verouderde plaatjes en vragen zijn vervangen door cultureel passende alternatieven. En dat is heel belangrijk, kijk maar eens naar de plaatjes hiernaast.

Uw kind zal het linker plaatje waarschijnlijk direct herkennen als een telefoon, maar zou hij of zij ook het rechter plaatje zo snel herkennen? Om te voorkomen dat dit soort dingen invloed hebben op de testuitslag is het belangrijk dat intelligentietesten up-to-date zijn en rekening houden met culturele en maatschappelijke veranderingen.


Voor kinderen van 2,5 tot en met 6 jaar: WPPSI-IV-NL


Ook bij heel jonge kinderen kan de intelligentie worden gemeten. De Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence (WPPSI-IV-NL) is speciaal ontwikkeld om kinderen in de leeftijd van 2.5 jaar tot en met 6 jaar te testen.

Kinderen van precies 6 jaar oud vallen in de leeftijdscategorie waarbij zowel de WPPSI-IV-NL als de WISC-V-NL afgenomen kan worden. Dan onderzoeken wij vooraf welke test het best bij de behoeften en het ontwikkelingsniveau van uw kind aansluit.

Intelligentietest kind


Kosten en vergoedingen

De kosten van een intelligentieonderzoek kunnenĀ vergoed worden door de gemeente indien hier u een verwijzing voor heeft, of wanneer u een verwijzing heeft voor behandeling waarbij een intelligentieonderzoek nodig is. De kosten voor particuliere opdrachten staan vermeld bij onze tarieven. Een intelligentieonderzoek kan gecombineerd worden metĀ psychodiagnostisch onderzoek indien het nodig is om uitgebreider onderzoek te doen naar bijvoorbeeld de concentratie en executieve functies van uw kind.