Soms kan het zinvol zijn om gericht onderzoek te doen naar het intelligentieniveau van uw kind. Bijvoorbeeld wanneer uw kind niet goed presteert en er vermoedens zijn van onderpresteren, of wanneer het gedragsproblemen laat zien op school, maar het is niet duidelijk waar dit vandaan komt. Kinderen die moeite hebben met leren worden vaak overvraagd op school, maar ook hoogbegaafde kinderen lukt het vaak niet om goed mee te doen met de lessen die op het reguliere niveau worden aangeboden. In beide gevallen leidt dit tot frustratie en kan het zijn dat gedragsproblemen voortkomen uit het intelligentieniveau van uw kind.


Intelligentieonderzoek met de WISC-V

Om de intelligentie te meten werken wij met de Wechsler Inteligence Scale for Children (WISC-V-NL). Dit is een erkende IQ test voor kinderen van 6 tot en met 16 jaar. De WISC is een van de meeste gebruikte en betrouwbare intelligentietesten en geeft een uitgebreid beeld van de cognitieve capaciteiten en leermogelijkheden van uw kind.

De WISC-V is laatste versie van deze test en sluit perfect aan bij alle veranderingen in de laatste decennia. Verouderde plaatjes en vragen zijn vervangen door cultureel passende alternatieven. Hoe belangrijk dat is ziet u aan de plaatjes hiernaast.

Uw kind zal het linker plaatje waarschijnlijk direct herkennen als een telefoon, maar zou hij of zij ook het rechter plaatje zo snel herkennen? Om verstorende invloeden op testuitslagen te voorkomen is het belangrijk dat intelligentietesten up-to-date zijn en rekening houden met culturele en maatschappelijke veranderingen.

Intelligentieonderzoek

Onze manier van testafname

Bij alle onderzoeken maken wij gebruik van erkende testen en voeren wij deze uit met onze persoonlijke en toegankelijke manier van werken. Wij nemen de testen altijd af in een rustig tempo en met voldoende pauzes. We willen namelijk de daadwerkelijke capaciteit van een kind meten en niet de mate waarin de aandacht en concentratie vastgehouden kan worden. Tijdens de testafname letten wij ook op de werkhouding van het kind en of het bijvoorbeeld zou kunnen dat faalangst van invloed is op de testuitslag. Dit geeft extra handvatten om de testuitslag te interpreteren en op praktisch niveau uit te leggen.

Intelligentieonderzoek worden nogal eens via een verkorte testafname uitgevoerd, waarbij alleen de primaire subtesten worden afgenomen die nodig zijn om de totale IQ-score te berekenen. Wij nemen altijd de volledige test af, omdat ook de secundaire testen waardevolle informatie geven over het intellectuele niveau en de mogelijk sterke of zwakke kanten van het kind. Daarnaast biedt dit extra mogelijkheden om te observeren hoe het kind omgaat met moeilijke opdrachten.

Kosten en vergoedingen

De kosten van een intelligentieonderzoek kunnen vergoed worden door de gemeente indien hier u een verwijzing voor heeft, of wanneer u een verwijzing heeft voor behandeling waarbij een intelligentieonderzoek nodig is. De kosten voor particuliere opdrachten staan vermeld bij onze tarieven.