Games als therapie. Het klinkt haast te mooi om waar te zijn. Toch worden games steeds vaker ingezet bij de preventie en behandeling van sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen. Praktijkeigenaar Angela Anna Schuurmans richtte zich tijdens haar promotieonderzoek op de inzet van games als onderdeel van behandeling in de jeugdzorg. Game therapie sluit perfect aan bij de belevingswereld van kinderen. De speelse manier waarop therapeutische technieken worden ingezet maakt game therapie laagdrempelig en toegankelijk.


Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat twee factoren het meest van invloed zijn op de effectiviteit van een behandeling: de motivatie van het kind en de relatie tussen het kind en de behandelaar. Door de toevoeging van het game-element aan behandeling zijn kinderen vaak bijzonder gemotiveerd. Game therapie voelt namelijk helemaal aan niet als therapie! Daarnaast kunnen games zorgen voor een positieve relatie tussen het kind en de behandelaar. Samen spelen schept namelijk een band.

Niet denken, maar doen

Waar kinderen bij traditionele therapie vaak leren over problemen, gaan zij bij game therapie juist aan de slag met hun problemen. Er wordt minder beroep gedaan op hun cognitieve vermogens. Dit is een voordeel voor jonge kinderen en kinderen met een verstandelijke beperking.

Oefening baart kunst

Een bekend probleem van traditionele therapievormen als bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie (CGT) is de kloof tussen wat kinderen weten en wat ze daadwerkelijk doen in het dagelijks leven. In tegenstelling tot bijvoorbeeld rollenspellen, zijn games in staat authentieke emoties als vreugde, angst en frustratie op te roepen. De virtuele spelomgeving biedt kinderen de mogelijkheid om te oefenen met echte gevoelens. Door herhaling kunnen deze nieuwe vaardigheden geautomatiseerd worden, wat de kans vergroot dat kinderen in het dagelijks leven op eenzelfde manier omgaan met deze emoties.

Game therapieBij CALM KIDS maken we o.a. gebruik van deze games

Muse spelen


Muse


Muse is een game-based neurofeedback app die kinderen helpt te leren ontspannen.

Tijdens de korte meditatiesessies kiest het kind in welke virtuele omgeving het wilt oefenen, bijvoorbeeld het strand. Met behulp van een hoofdband wordt de hersenactiviteit — en daarmee spanningsniveau — gemeten. Ben je ontspannen dan is het weer ook rustig, maar bij spanning worden de golven en wind stormachtig.Dojo


Dojo is een biofeedback emotie-regulatie game waarbij kinderen leren om hun emoties te herkennen en onder controle te houden.

In de virtuele game-wereld bevinden zich drie kamers met trainingen en spellen, die elk op een andere emotie gericht zijn (angst, frustratie en boosheid). De spellen zijn gemaakt om de emotie in kwestie op te wekken zodat je tijdens het spelen kunt oefenen om rustig te blijven in stressvolle situaties.

Dojo screenshot
Unyte screenshot


Unyte Journeys


De Unyte Journeys zijn 12 biofeedback tutorials die kinderen op speelse manier leren om te ontspannen.

Het is de bedoeling dat je ademt in het rustige ademhalingsritme dat op het scherm wordt aangegeven door een cirkel. Hoe beter en dieper je ademhaalt, hoe hoger je scoort.