Spel is de taal van het kind. Volwassenen praten over hun leven, kinderen spelen erover. De dingen die zij meemaken worden in hun spel herhaald, aangevuld, of veranderd. Dit helpt hen bij het verwerken van leuke en minder leuke ervaringen. Speltherapie is een vorm van psychotherapie speciaal voor kinderen. We spelen verhalen met handpoppen, Playmobil-poppetjes of Playmobil-dieren, we maken tekeningen of spelen een rollenspel. Kinderen worden gestimuleerd bij het verwerken van gebeurtenissen en ondersteund bij het opdoen van nieuwe ervaringen.


Spel is de taal van het kind

Kinderen spelen graag. Dit doen ze omdat ze het leuk vinden, maar ook omdat ze ervan leren. Door nieuwe dingen te ontdekken en situaties na te spelen leren ze over gedrag, gevoelens en sociale relaties. Bij speltherapie spreken we de taal van het kind.

Kinderen spelen over hun leven, over de dingen die hen bezighouden. Praten over nare situaties is voor jonge kinderen vaak moeilijk. Dit kan zijn omdat ze het lastig vinden om hun gedachten en gevoelens onder woorden te brengen. Of het is te eng om ergens over te praten. Maar erover spelen gaat vaak wel. Therapeutisch spel geeft inzicht in de gedachten en gevoelens van kinderen. Al spelend wordt het probleem onderzocht. Spelen draait om fantasie, daardoor is alles mogelijk en zijn er altijd oplossingen. Zo kunnen kinderen in hun spel een manier vinden om met moeilijke situaties om te gaan.

Speltherapie
Speltherapie


Creatief aan de slag

Speltherapie kan ook bestaan uit creatieve activiteiten zoals bijvoorbeeld tekenen. Dit werkt op twee manieren. Allereerst kan de behandelaar veel informatie afleiden uit de manier waarop het kind tekent, zowel het product (wat tekent het kind, materiaalkeuze) als het proces (hoe gedraagt het kind zich tijdens het tekenen). Daarnaast vormen de tekeningen aankopingspunten om op een natuurlijke en indirecte manier te praten over gevoelens als onzekerheid, angst, boosheid of verdriet.

Ook wanneer we EMDR inzetten gaan we vaak eerst creatief aan de slag gaan met kinderen. We maken dan een voorstelling van de nare herinnering door middel van een tekening, kunstwerk of opstelling van speelfiguurtjes. Op deze manier wordt het verwerken van nare herinneringen zo leuk mogelijk.