Verslaglegging van ouders/verzorgers

Als zorgverlener willen wij u en uw kind zo goed mogelijk helpen. Hierbij hebben wij u als ouder/verzorger hard nodig. Uw medewerking, betrokkenheid en inzet zijn van groot belang voor het behalen van de gewenste resultaten bij uw kind. Voorafgaand aan iedere afspraak zouden wij graag per e-mail een korte update ontvangen met daarin informatie over hoe het thuis gaat, zodat wij goed op de hoogte zijn. Dit werkt ontzettend transparant en effectief. Op deze manier kunnen wij behandeling goed toespitsen op de situatie van uw kind. Stuur deze verslaglegging alstublieft de avond voorafgaand aan de behandelafspraak, zodat wij nog tijd hebben om de afspraak anders voor te bereiden, mocht dit nodig zijn.


Verslaglegging van behandelaar

Na afloop van iedere behandelafspraak sturen wij u per e-mail een korte verslaglegging toe. Aan het begin van het behandeltraject leggen we altijd uit aan het kind dat zijn/haar ouders een verslag ontvangen van de behandelafspraken. Hierin staat wat er besproken en gedaan is tijdens de sessie. Letterlijke uitspraken van kinderen worden nooit gedeeld, die zijn vertrouwelijk. Kinderen die 12 jaar of ouder zijn mogen mee bepalen over de inhoud die gedeeld mag worden.


Behandelafspraken

  • Behandelafspraken duren 45 minuten en zijn in principe altijd één op één met uw kind. Tijdens de afspraken kunt u wachten in de algemene wachtruimte van het pand waar de praktijk gevestigd is.
  • Ouders die hun kind ergens ophalen, stellen al snel de vraag: “En, ging het goed?” Of: “Was het leuk?” Dit soort vragen zijn heel logisch om te stellen wanneer u uw kind ophaalt van school of na een speelafspraak, maar soms minder geschikt om uw kind te verwelkomen na een behandelafspraak. Kinderen en behandelaar kunnen hier ook niet altijd antwoord op geven. Want wanneer heeft het kind het nu eigenlijk goed gedaan? Bij sommige behandelvormen kun je dat duidelijk zeggen, maar bij speltherapie bijvoorbeeld al een stuk minder. En soms komen tijdens behandelafspraken dingen voorbij die helemaal niet zo leuk zijn, maar is de afspraak wel heel zinvol geweest. Hoe u dan het best uw kind weer kunt verwelkomen? Dit kan bijvoorbeeld met een heel neutraal en simpel “Fijn, je bent er weer”.


Vóór de behandelafspraak

  • Bij de eerste behandelafspraak vragen we u om samen met uw kind mee te lopen naar de praktijkruimte, zodat uw kind de kamer even rustig kan rondkijken en zich op zijn/haar gemak voelt voordat u weggaat. Bij volgende afspraken wordt uw kind uit de wachtruimte opgehaald door de behandelaar.
  • Kom op tijd voor de afspraak. Wanneer u te laat bent voor de afspraak duurt de afspraak korter, de eindtijd blijft hetzelfde.
  • Stuur de behandelaar vooraf per e-mail een uw update over hoe het met uw kind gaat. Het is niet de bedoeling dat dit mondeling aan het begin van de behandelafspraak gebeurd, omdat dit dan van de gereserveerde behandeltijd af gaat. Uiteraard kan het een keer voorkomen dat er net voor de afspraak iets is voorgevallen waardoor een korte update nodig is, maar in principe ontvangen we updates het liefst vooraf per e-mail.
  • Wacht alstublieft met uw kind in de wachtruimte totdat de behandelaar uw kind komt ophalen. De ingang van de praktijkruimte is direct bij de wachtruimte. Jonge kinderen die er al vaker zijn geweest rennen soms enthousiast naar de deur om aan te kloppen. Dit kan erg storend zijn wanneer een andere afspraak nog niet is afgelopen.


Tijdens en ná de behandelafspraak

  • Onze locatie is centraal gelegen op industrieterrein Nieuwgraaf-Centerpoort, vlakbij verschillende winkels. Vaak maken ouders daar gebruik van om snel een boodschap doen. Uiteraard is dit is geen probleem, zolang u op tijd terug bent. Wees 5 minuten voor de eindtijd aanwezig om uw kind op te halen. Het kan zijn dat de behandelaar u nog even naar binnen vraagt, bijvoorbeeld voor het uitleggen van een thuisopdracht.
  • De tijd na afloop van de afspraak is gereserveerd voor het schrijven van de verslaglegging. Tijdens behandelafspraken worden geen aantekeningen gemaakt, zodat alle aandacht naar het kind uit kan gaan en hij/zij niet extra bewust wordt gemaakt van de therapeutische setting. Dit betekent dat het belangrijk is om de verslaglegging direct na behandelafspraken te schrijven. Ook kan het voor kinderen gek voelen als de behandelaar in hun bijzijn ouders verslag doet van de afspraak. Daarom zal bij het ophalen van het kind geen uitgebreide terugkoppeling gegeven worden, deze komt later per mail.
  • Indien uw kind na afloop van de behandelafspraak wordt opgehaald door een voor ons onbekend persoon, laat dit dan alstublieft vooraf weten.