Hoe wij graag op de hoogte gehouden worden

Als zorgverlener willen wij u en uw kind zo goed mogelijk helpen. Hierbij hebben wij u als ouder/verzorger hard nodig. Uw medewerking, betrokkenheid en inzet zijn van groot belang voor het behalen van de gewenste resultaten bij uw kind. De dag of avond voorafgaand aan iedere afspraak zouden wij graag per e-mail een korte update ontvangen met daarin informatie over hoe het thuis gaat, zodat wij goed op de hoogte zijn. Dat mag naar info@calmkids.nl of indien afgesproken naar het mailadres van de behandelaar. Dit werkt ontzettend transparant en effectief. Op deze manier kunnen wij behandeling goed toespitsen op de situatie van uw kind.

            Uiteraard kan het gebeuren dat u de update een keer vergeet. Wanneer wij merken dit regelmatig gebeurd gaan wij hierover met u in gesprek. Wij willen u en uw kind graag goed helpen, maar hiervoor hebben wij ook informatie van u als ouder nodig. Als wij niet van u horen hoe het thuis gaat maakt dat de behandeling van jonge kinderen een stuk minder effectief.


Hoe u op de hoogte gehouden wordt

Na afloop van de afspraak wordt geen uitgebreide terugkoppeling gegeven, maar om de drie tot vijf afspraken wordt een telefonisch oudergesprek ingepland waarin u op de hoogte wordt gebracht. Aan het begin van het behandeltraject leggen we altijd uit aan het kind dat er ook contact is met zijn/haar ouders. Letterlijke uitspraken van kinderen worden nooit gedeeld, die zijn vertrouwelijk. Kinderen die 12 jaar of ouder zijn mogen mee bepalen over de inhoud die gedeeld mag worden.


Behandelafspraken

  • Behandelafspraken zijn één op één met uw kind en duren 45 minuten, tenzij anders is afgesproken. Tijdens de afspraken kunt u wachten in de algemene wachtruimte van het pand waar de praktijk gevestigd is.
  • Ouders die hun kind ergens ophalen, stellen al snel de vraag: “En, ging het goed?” Of: “Was het leuk?” Dit soort vragen zijn heel logisch om te stellen wanneer u uw kind ophaalt van school of na een speelafspraak, maar soms minder geschikt om uw kind te verwelkomen na een behandelafspraak. Kinderen kunnen hier ook niet altijd antwoord op geven. Want wanneer heeft het kind het tijdens de behandelafspraak nu eigenlijk goed gedaan? En soms komen tijdens behandelafspraken dingen voorbij die helemaal niet zo leuk zijn, maar is de afspraak wel heel zinvol geweest. Hoe u dan het best uw kind weer kunt verwelkomen? Dit kan bijvoorbeeld met een heel neutraal en simpel “Fijn, je bent er weer”.


Vóór de behandelafspraak

  • Bij de eerste behandelafspraak vragen we u om samen met uw kind mee te lopen naar de praktijkruimte, zodat uw kind de kamer even rustig kan rondkijken en zich op zijn/haar gemak voelt voordat u weggaat. Bij volgende afspraken wordt uw kind uit de wachtruimte opgehaald door de behandelaar.
  • Kom op tijd voor de afspraak. Wanneer u te laat bent voor de afspraak duurt de afspraak korter, de eindtijd blijft hetzelfde.
  • Stuur de behandelaar vooraf per e-mail een uw update over hoe het met uw kind gaat. Het is niet de bedoeling dat dit mondeling aan het begin van de behandelafspraak gebeurd. Bij het halen en brengen gaat de aandacht altijd direct uit naar het kind. Er vindt geen overleg plaats tussen ouders en behandelaar waar kinderen bij zijn. Om de drie tot zes afspraken wordt een (telefonisch) oudergesprek ingepland waarin u op de hoogte wordt gebracht van de voortgang van behandeling.
  • Wacht alstublieft met uw kind in de wachtruimte totdat de behandelaar uw kind komt ophalen. De ingang van de praktijkruimte is direct bij de wachtruimte. Jonge kinderen die er al vaker zijn geweest kunnen soms enthousiast naar de deur rennen om aan te kloppen. Dit is storend wanneer een andere afspraak nog niet is afgelopen.


Tijdens en ná de behandelafspraak

  • Onze locatie is centraal gelegen op industrieterrein Nieuwgraaf-Centerpoort, vlakbij verschillende winkels. Vaak maken ouders daar gebruik van om snel een boodschap doen. Uiteraard is dit is geen probleem, zolang u op tijd terug bent.
  • De tijd na afloop van de afspraak is gereserveerd voor het schrijven van de verslaglegging. Tijdens behandelafspraken worden geen aantekeningen gemaakt, zodat alle aandacht naar het kind uit kan gaan en hij/zij niet extra bewust wordt gemaakt van de therapeutische setting. Dit betekent dat het belangrijk is om de verslaglegging direct na behandelafspraken te schrijven.
  • Indien uw kind na afloop van de behandelafspraak wordt opgehaald door een voor ons onbekend persoon, laat dit dan alstublieft vooraf weten.