Praktijk Calm Kids werkt met een aantal afspraken om behandeltrajecten zo prettig en soepel mogelijk te laten verlopen. Duidelijkheid zonder verrassingen. Wel zo fijn voor iedereen. In dit document staat belangrijke praktische informatie over het behandeltraject, lees dit alstublieft helemaal goed door.


Behandelafspraken: instructies voor ouders van kinderen tot 15 jaar

  • Stuur de behandelaar de avond voorafgaand aan de afspraak per e-mail een update hoe het thuis gaat.
  • Behandelafspraken duren 45 minuten en zijn één op één met uw kind. Tijdens de afspraken kunt u wachten in de algemene wachtruimte van het pand waar de praktijk gevestigd is. Kom alstublieft op tijd voor uw afspraak en wees, indien u tussendoor weggaat, op tijd terug om uw kind weer op te halen.
  • Bij het halen en brengen gaat de aandacht altijd direct uit naar het kind. Er vindt geen overleg plaats tussen ouders en behandelaar waar de kinderen bij zijn. Om de drie tot zes afspraken wordt een oudergesprek ingepland waarin u op de hoogte wordt gebracht van de voortgang van behandeling.
  • Wanneer uw kind zo oud is dat het zelfstandig naar afspraken kan komen, help hem/haar dan herinneren zodat de afspraak niet vergeten wordt. Dit blijft uw verantwoording. Vergeten afspraken worden in rekening gebracht en niet vergoed door de gemeente of zorgverzekeraar.

Lees meer informatie over behandelafspraken op de website.


Behandelafspraken: instructies voor jongeren vanaf 16 jaar

  • Kom alsjeblieft om op tijd voor je afspraak. Afspraken die later beginnen duren korter omdat er na jou vaak iemand anders staat ingepland.
  • Behandelafspraken zijn één op één met jou, maar je mag altijd iemand meenemen die in de algemene wachtruimte wacht tijdens de afspraken.


Afspraken annuleren

Behandelafspraken worden zoveel mogelijk op vaste dagen en tijden ingepland. Regelmaat werkt het prettigst voor iedereen. Uiteraard kunnen afspraken verzet of geannuleerd worden, maar doe dit alstublieft alleen bij uitzondering. Het afzeggen van afspraken kan telefonisch door te bellen of een sms-bericht te sturen naar 06-39748506, of per e-mail (info@calmkids.nl).

Denk er op tijd aan als een afspraak niet door kan gaan. Afspraken dienen uiterlijk twee werkdagen van te voren (doordeweeks tijdens kantoortijd) te worden afgezegd. Indien afspraken door u worden vergeten, wordt het volledige tarief in rekening gebracht. Voor afspraken die te laat worden afgezegd wordt een gereduceerd tarief van €45,- per afspraak bij u in rekening gebracht. Deze tijd is namelijk gereserveerd en kan niet meer anders besteed worden.

Vergeten of te laat afgezegde afspraken worden aan u in rekening gebracht en moet u zelf betalen, deze worden niet vergoed door de gemeente of zorgverzekeraar. Voor afspraken die te laat worden afgezegd in verband met corona-gerelateerde klachten worden geen kosten in rekening gebracht. Op onze website staat vermeld tot wanneer deze regeling blijft gelden.


Toestemming

Bij kinderen onder de 16 jaar moeten alle wettelijke gezagsdragers toestemming geven voor behandeling, ook wanneer u gescheiden bent. U ontvangt vooraf een toestemmingsformulier per post of per e-mail. Deze kunt u uitprinten en retour sturen per mail (info@calmkids.nl) of persoonlijk afgeven op de praktijk (Praktijk Calm Kids, Stenograaf 1, 6921 EX Duiven). Pas wanneer alle gezagsdragers toestemming geven voor behandeling kan er een afspraak met uw kind ingepland worden. Indien u als enige ouder het volledige gezag heeft, dan hebben wij hiervan een officiële verklaring nodig. U kunt bij uw gemeente een verklaring over het wettelijk gezag opvragen.


Zorgnota

De kosten voor particuliere zorg en voor vergeten of te laat afgezegde afspraken worden aan u in rekening gebracht. Ga naar www.calmkids.nl/tarieven voor een actueel overzicht van alle tarieven. Deze zijn vrijgesteld van BTW en worden jaarlijks aangepast op basis van de tariefstelling van de NZa. De kosten voor particuliere behandelsessies dienen direct na afloop van de afspraak per pin te worden voldaan. De zorgnota hiervan ontvangt u naar wens op papier of per e-mail. Voor vergeten of te laat afgezegde afspraken ontvangt u een zorgnota per e-mail met betaallink welke binnen 7 dagen dient te worden voldaan.

De kosten voor zorgnota’s die niet direct per pin betaald zijn dienen binnen 7 dagen te worden voldaan. Indien dit niet gebeurt, ontvangt u een herinnering. Bij een tweede herinnering wordt er €14,50 aan administratiekosten in rekening gebracht. Indien de nota 14 dagen na de tweede herinnering niet is voldaan, wordt deze uit handen gegeven aan een incassobureau. Incassokosten komen voor uw rekening. Conflicten over de betaling kunnen ertoe leiden dat de behandelaar zich genoodzaakt ziet de professionele relatie op te schorten, dan wel op te zeggen. De vertrouwensband met de behandelaar kan namelijk onder druk komen te staan, terwijl een goede samenwerking met ouders/verzorgers van groot belang is voor effectieve behandeling van kinderen.


Vergoedingen

De zorgnota voor particuliere zorgtrajecten kunt u na ontvangst indienen bij uw zorgverzekeraar indien deze de zorg gedeeltelijk vergoed. Het is verstandig om vooraf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar over de mogelijkheid tot vergoeding. Uiteraard kunnen wij u ondersteunen bij het achterhalen of deze kosten vergoed worden, maar wij dragen hier geen verantwoordelijkheid voor. Bij particuliere zorg bent u ten alle tijde zelf aansprakelijk voor de kosten, ook indien de zorgverzekeraar een declaratie onverwacht afwijst.


Garantie

Behandelaren bij Calm Kids zijn geregistreerd bij o.a. het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en bij Samenwerkende EMDR-therapeuten Nederland. Hiermee bent u gegarandeerd van kwalitatieve zorg. Jammer genoeg biedt dat geen garantie op verbetering. Therapie is mensenwerk en een waterdichte oplossing voor psychologische problemen bestaat helaas niet. Er bestaat altijd de mogelijkheid dat uw kind geen baat heeft bij onze behandeling. U krijgt dan hulp met zoeken naar behandeling die wel passend is, ook als dat ergens anders is.


Privacyverklaring

Voor informatie over hoe Calm Kids met cliëntgegevens omgaat, lees de ‘Privacyverklaring’.


Klachtenprocedure
Informatie over hoe te handelen wanneer u onverhoopt een klacht heeft, vindt u in onze ‘Klachtenprocedure’.


Deze praktijkvoorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 6 januari 2021 en kunnen op een later moment gewijzigd worden. U kunt de meest actuele versie van de praktijkvoorwaarden altijd terug vinden op de website: www.calmkids.nl/praktijkvoorwaarden. Het is verstandig de website regelmatig te raadplegen zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.