Als ouder wil je niets liever dan dat het goed gaat met je kind. Helaas bestaat het leven niet alleen maar uit leuke dingen. Soms zijn er periodes waarin het allemaal niet zo lekker loopt.

Wanneer je kind problemen ervaart wil je hem of haar graag helpen. Maar soms lukt dat niet zelf, juist doordat je als ouder zo dicht bij je kind staat. De stap naar een kinderpsycholoog lijkt heel groot, maar soms kan dat in korte tijd veel doen veranderen.

Ouder kind
Ouder kind

Hoe kan ik mijn kind aanmelden?

Om in aanmerking te komen voor jeugdzorg die vergoed wordt door de gemeente heeft u een verwijzing nodig. Wanneer u een particulier zorgtraject wilt starten heeft u geen verwijzing nodig.

Voor de behandeling van een kind dat jonger is dan 12 jaar is toestemming nodig van alle wettelijke gezagsdragers. Voor de behandeling van een kind van 12, 13, 14, of 15 jaar oud, is toestemming nodig van zowel de gezagsdrager(s) als het kind zelf. Indien het kind niet instemt is behandeling dus niet mogelijk.

Gescheiden ouders die beiden ouderlijk gezag hebben, moet allebei toestemming geven voor het verwerken van persoonsgegevens en voor het opvragen of verstrekken van informatie aan derden.

Neem contact op voor meer informatie en om uw kind aan te melden voor behandeling.