Als ouder wil je graag dat het goed gaat met je kind. Helaas zijn er toch soms periodes waarin het allemaal niet zo lekker loopt. Je wilt je kind dan graag helpen, maar je weet even niet meer hoe. Of je doet ontzettend hard je best om dingen te veranderen, maar het lukt gewoon niet. Het besluit om hiervoor hulp te zoeken kan moeilijk zijn, maar is soms wel de eerste stap op naar meer rust en minder spanning in huis.

ouders
ouders

Calm Kids is een kleinschalige praktijk voor psychologische behandeling en speltherapie. Wij bieden individuele behandeling voor kinderen en jongeren van 4 t/m 17 jaar. Afhankelijk van de hulpvraag kan er soms al behandeling geboden worden vanaf 2 jaar. Diagnostiek is mogelijk voor kinderen en jongeren van 6 t/m 16 jaar.


Wij bieden de volgende vormen van behandeling

Voor kinderen
 • Speltherapie
 • Psychomotorische speltherapie
 • EMDR (ook storytelling)
 • Theraplay (ouders-kind therapie)
 • Mindfulness
Voor jongeren
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
 • EMDR
 • Elementen van schematherapie
 • Mindfulness
 • Psychodrama therapie


Hulpvragen

Wij kunnen helaas niet helpen wanneer er sprake is van:

 • Psychotische symptomen
 • Suïcidale neigingen en/of ernstige automutulatie
 • Middelengebruik
 • Ernstige agressie waarbij de cliënt een gevaar vormt voor zichzelf en/of zijn/haar omgeving
 • Eetproblemen (wij bieden wel overbruggingszorg wanneer er al een verwijzing is voor SeysCentra)


Vergoeding van behandeling

Behandeling bij Calm Kids kan vergoed worden indien u een beschikking heeft vanuit de gemeente of een verwijzing van uw huisarts, kinder/jeugdarts of ander medisch specialist. Wanneer u geen beschikking/verwijzing krijgt, of in een gemeente woont waar wij geen contract mee hebben is het mogelijk om een particulier zorgtraject te starten. Bij particuliere trajecten kunt u zorgkosten betalen vanuit een persoonsgebonden budget (PGB) of kan het mogelijk zijn om een gedeelteljike vergoeding te krijgen vanuit de aanvullende zorgverzekering.


Uw eerste aanspreekpunten

Huisarts/POH-GGZ: Uw huisarts is voor u misschien wel de meest vertrouwde persoon waar u terecht kunt. Bij veel huisartsen is ook een POH-GGZ werkzaam om ondersteuning te bieden bij lichte psychologische klachten. Indien meer gespecialiseerde hulp nodig is kan de huisarts een verwijzing geven voor behandeling bij een psychologenpraktijk als Calm Kids.

Jeugdteam van uw gemeente: U kunt ook contact opnemen met het sociaal loket, het wijk/jeugdteam of startpunt in de gemeente waar u woont. Zij kijken dan samen met u wat er nodig is en kunnen een beschikking afgeven voor behandeling.


Aanmelden

Wanneer u cliënten wilt aanmelden kunt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen. Wij versturen dan de aanmeldformulieren per e-mail naar ouders. Deze kunnen via (beveiligde) mail retour worden gestuurd of worden afgeven bij een van de praktijklocaties. Indien gewenst kunnen aanmeldformulieren ook per post verstuurd worden of kunt u langskomen om deze op de praktijk in te vullen.

Bij spoedaanmeldingen waarbij op korte termijn gestart moet worden met behandeling of overbruggingszorg, overleggen wij de aanmelding altijd eerst met de verwijzer.


Toestemming voor behandeling

Voor de behandeling van een kind dat jonger is dan 12 jaar is toestemming nodig van alle wettelijke gezagsdragers. Voor de behandeling van een kind van 12, 13, 14, of 15 jaar oud, is toestemming nodig van zowel de gezagsdrager(s) als het kind zelf. Indien het kind niet instemt is behandeling dus niet mogelijk.

Gescheiden ouders die beiden ouderlijk gezag hebben, moet allebei toestemming geven voor behandeling en voor het opvragen van informatie of het verstrekken van informatie aan derden. Zonder toestemming van beide gezagsdragers is behandeling niet mogelijk. Wanneer u als enige ouder gezag heeft, kunt u daarvan een verklaring bij uw gemeente opvragen.

Kinderen van 16 jaar en ouder zijn voor de gezondheidszorg wettelijk gezien meerderjarig. Dat betekent dat zij zelf beslissen over hun behandeling. Toestemming van ouders is niet nodig en zonder hun toestemming mag geen inzage worden gegeven in hun dossier. Zij beslissen zelf of hun ouders betrokken mogen worden bij de behandeling, maar in de meeste gevallen adviseren wij jongeren wel om hun ouders te betrekken bij het traject.