Als ouder wil je dat het goed gaat met je kind. Helaas bestaat het leven niet alleen maar uit leuke dingen. Soms zijn er periodes waarin het allemaal niet zo lekker loopt. Je wilt je kind dan graag helpen, maar je weet even niet meer hoe. Of je doet ontzettend hard je best om dingen te veranderen, maar het lukt gewoon niet. Juist doordat je als ouder zo dicht bij je kind staat kan het moeilijk zijn om hem of haar te helpen. De stap naar een kinderpsycholoog kan heel groot lijken, maar soms kan dat in korte tijd veel doen veranderen.

ouders
ouders

Eerste aanspreekpunten

Huisarts/POH-GGZ: Uw huisarts is voor u misschien wel de meest vertrouwde persoon waar u terecht kunt. Bij veel huisartsen is ook een POH-GGZ werkzaam om ondersteuening te bieden bij lichte psychologische klachten. Indien gespecialiseerde hulp nodig is kan de huisarts een verwijzing geven voor behandeling.

School/consultatiebureau: De meeste scholen hebben een intern begeleider of zorgcoördinator die ondersteuning kan bieden. Ook kan de aan school verbonden jeugdarts betrokken worden die indien nodig een verwijzing kan geven voor behandeling.

Gemeente: U kunt ook contact opnemen met het sociaal loket, het wijk/jeugdteam of startpunt in de gemeente waar u woont. Zij kijken dan samen met u wat er nodig is en kunnen een beschikking afgeven voor behandeling.


Vergoeding van behandeling

Behandeling bij Calm Kids kan vergoed worden door de gemeente indien u een beschikking heeft vanuit de gemeente of een verwijzing van uw huisarts, kinder/jeugdarts of ander medisch specialist. Wanneer u geen beschikking/verwijzing krijgt of in een gemeente woont waar wij geen contract mee hebben is het mogelijk om een particulier zorgtraject te starten. Bij particuliere trajecten kunt u zorgkosten betalen vanuit een persoonsgebonden budget (PGB) of kan het mogelijk zijn om een gedeelteljike vergoeding te krijgen vanuit de aanvullende zorgverzekering.


Aanmelden van kinderen onder de 16 jaar

Voor de behandeling van een kind dat jonger is dan 12 jaar is toestemming nodig van alle wettelijke gezagsdragers. Voor de behandeling van een kind van 12, 13, 14, of 15 jaar oud, is toestemming nodig van zowel de gezagsdrager(s) als het kind zelf. Indien het kind niet instemt is behandeling dus niet mogelijk.

Gescheiden ouders die beiden ouderlijk gezag hebben, moet allebei toestemming geven voor het verwerken van persoonsgegevens en voor het opvragen of verstrekken van informatie aan derden. Zonder toestemming van beide gezagsdragers is behandeling niet mogelijk.


Aanmelden van jongeren van 16 jaar en ouder

Kinderen van 16 jaar en ouder zijn voor de gezondheidszorg wettelijk gezien meerderjarig. Dat betekent dat zij zelf beslissen over hun behandeling. Toestemming van ouders is niet nodig en zonder hun toestemming mag geen inzage worden gegeven in hun dossier. Zij beslissen zelf of hun ouders betrokken mogen worden bij de behandeling, maar in veel gevallen zullen wij dit wel adviseren.


Voor wie?

Calm Kids is gespecialiseerd in de behandeling van angst, stress en trauma. Behandelafspraken zijn principe altijd één-op-één met uw kind. Wij bieden op dit moment geen gezins- of systeemtherapie. Voor hulp bij opvoedproblemen zullen wij u doorverwijzen naar een orthopedagoog of systeemtherapeut.