Consultatie voor andere zorgprofessionals

Bij complexe problematiek kan bij een zorgverlener de behoefte ontstaan om andere professionals te consulteren. Het doel hiervan is te komen tot betere inzichten in de problematiek en/of de benodigde behandeling. Hierdoor stijgt de kwaliteit en effectiviteit van zorg. Het gaat bij consultatie om advies of kortdurende inzet van een andere zorgverlener zonder dat de (behandel)verantwoordelijkheid wordt overgedragen of gedeeld. Er wordt gericht ingezet op snelle en flexibele ondersteuning en specifieke expertise.Voorbeelden zijn dossieronderzoek, second opinion, het bijwonen van multidisciplinair overleg, observatie (video-feedback), een quick scan naar de oorzaak van de stagnerende ontwikkeling en advies geven op een mogelijk verstoorde ontwikkeling.


Expertise

Bij Calm Kids hebben we specifieke expertise op de volgende gebieden:

  • Angst
  • Stress
  • Posttraumatische stress
  • Game therapie


Producten

Praktijk Calm Kids is door de regio Centraal Gelderland vanaf 1 juli 2020 gecontracteerd voor de volgende producten:

  • Consultatie A
  • Consultatie B


Tarief

Voor zorgaanbieders die geen contract hebben met regio Centraal Gelderland geldt een uurtarief van € 95,- exclusief BTW.