Tijdens de ontwikkeling van uw kind kunnen er soms problemen ontstaan. Uw kind kan moeite hebben met het opletten in de klas, het verwerken van informatie, of misschien vindt hij of zij het lastig om dingen te ordenen en te plannen. Bij neuropsychologisch onderzoek wordt getest hoe de hersenen van uw kind werken. Dit doen we niet door lichamelijk onderzoek, maar met speciale testen die zijn ontwikkeld om verschillende hersenfuncties te testen.


Neuropsychologisch onderzoek kan duidelijkheid geven wanneer er vermoedens zijn van ontwikkelingsstoornissen als ADHD en autisme, maar ook wanneer er sprake lijkt te zijn van onderpresteren of hoogbegaafdheid. De uitkomsten van het onderzoek kunnen helpen om meer inzicht te krijgen in de mogelijke oorzaken van bepaald gedrag. Het kan dan fijn zijn om als ouder of verzorger te weten waar het gedrag vandaan komt. Zit er meer achter dit gedrag? Is het een kwestie van niet willen of niet kúnnen veranderen? Stellen we te hoge verwachtingen aan ons kind waardoor hij of zij overvraagd wordt? De antwoorden op deze vragen geven rust en helpen om het behandeltraject nog beter toe te spitsen op de behoeften van kind en ouders.


Wat meet neuropsychologisch onderzoek?

  • geheugen
  • aandacht en concentratie
  • werktempo
  • verwerking van beelden in het brein
  • ruimtelijk inzicht
  • flexibiliteit
  • impulsiviteit en impulscontrole
  • motorische snelheid
  • het vermogen om abstract te denken en regels aan te leren
Neuropsychologisch onderzoek

Persoonlijke en toegankelijke manier van testafname

Bij alle onderzoeken gebruiken wij van erkende testen en werken wij op onze persoonlijke en toegankelijke ‘Calm Kids manier’. We maken altijd eerst een keer kennis, zodat uw kind kan kijken hoe de praktijkruimte eruit ziet en wie de test met hem of haar gaat afnemen. Een eerste afspraak is altijd een beetje spannend en we willen zoveel mogelijk voorkomen dat spanning invloed heeft op de testuitslagen.

Bij testafname houden wij een rustig tempo aan met voldoende pauzes. We willen namelijk de daadwerkelijke capaciteit van uw kind meten, en niet hoe goed het de aandacht en concentratie kan vasthouden. Tijdens de testafname letten wij ook op de werkhouding van uw kind en of het bijvoorbeeld zou kunnen dat het last heeft van faalangst. Hiermee krijgen wij een compleet beeld waardoor we de testuitslag nog beter kunnen interpreteren en praktische adviezen kunnen geven.

De kosten van neuropsychologisch onderzoek worden in sommige gevallen vergoed door de gemeente. Voor particuliere opdrachten worden de kosten berekend op basis van ons uurtarief. Neuropsychologisch onderzoek wordt vaak gecombineerd met intelligentieonderzoek en psychodiagnostisch onderzoek.