Psychodiagnostisch onderzoek

Wilt u psychodiagnostisch onderzoek bij uw kind laten uitvoeren? Dat kan bij Calm Kids in Duiven. Wij doen op persoonlijke en toegankelijke wijze onderzoek bij kinderen. Onze manier van werken is met name geschikt is voor kinderen met ADHD, autisme, hooggevoeligheid, faalangst en onzekerheid, of wanneer er vermoedens zijn van onderpresteren of hoogbegaafdheid.

Psychodiagnostisch onderzoek

Bij Calm Kids kunnen we onderzoek uitvoeren, bijvoorbeeld om vast te stellen of er sprake is van ADHD of autisme. Diagnostisch onderzoek is bij Calm Kids géén voorwaarde om te kunnen starten met behandeling. Vaak is een uitgebreid onderzoek ook helemaal niet nodig en starten we direct met behandeling. Wanneer er sprake is van bijvoorbeeld angst of trauma, dan hebben kinderen en ouders vaak veel meer behoefte aan behandeling van de klachten en praktische adviezen over hoe ze ergens mee om kunnen gaan, dan dat ze geholpen zijn bij het krijgen van een diagnose.

Onderzoek en diagnostiek kunnen wel helpen om meer inzicht te krijgen in de mogelijke oorzaken van bepaald gedrag. Het kan dan fijn zijn om als ouder of verzorger te weten waar het gedrag vandaan komt. Zit er meer achter dit gedrag? Is het een kwestie van niet willen of niet kúnnen veranderen? Stellen we te hoge verwachtingen aan ons kind waardoor hij of zij overvraagd wordt? De antwoorden op deze vragen geven rust en helpen om het behandeltraject nog beter toe te spitsen op de behoeften van kind en ouders.

Persoonlijke en toegankelijke manier van testafname

Bij alle onderzoeken maken wij gebruik van erkende testen en voeren wij deze met onze persoonlijke en toegankelijke manier van werken. Voorafgaand aan het testmoment is er altijd een kennismaking waarbij het kind komt kijken hoe de praktijkruimte eruit ziet en wie de test met hem of haar zal gaan afnemen. Een eerste afspraak is altijd spannend en wij willen voorkomen dat spanning invloed heeft op de testuitslagen.

Daarnaast nemen wij onze testen altijd af in een rustig tempo en met voldoende pauzes. We willen namelijk de daadwerkelijke capaciteit van een kind meten en niet de mate waarin de aandacht en concentratie vastgehouden kan worden. Tijdens de testafname letten wij ook op de werkhouding van het kind en of het bijvoorbeeld zou kunnen dat faalangst van invloed is op de testuitslag. Dit geeft extra handvatten om de testuitslag te interpreteren en op praktisch niveau uit te leggen.


Kosten en vergoedingen

De kosten van psychodiagnostisch onderzoek worden in sommige gevallen vergoed door de gemeente. Voor particuliere opdrachten worden de kosten berekend op basis van ons uurtarief. Psychodiagnostisch onderzoek wordt vaak gecombineerd met intelligentieonderzoek en neuropsychologisch onderzoek.